ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ HOT DOG 20-28

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΑΚΟΥΛΑ