ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

Category:
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 3 kg
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 390 gr