ΕΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ/ ΓΕΜΙΣΗ ΠΙΠΕΡΙΑΣ

Category:
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΒΑΣ 2,5 Κg